Veranderingen omtrent waarnemend huisartsen vanaf 2017

Voor jou als (waarnemend) huisarts veranderen er per januari 2017 een aantal zaken omtrent klachten en modelcontracten, daar willen wij je met deze mail over informeren.

Veranderingen-wkkgz.jpg

Klachten
Het beoogde doel voor de aanpassing van de Wkkgz (Wet Klachten Kwaliteit en Geschillen Zorg) is de zorg transparanter maken en een lagere drempel creëren voor klachten.

De tuchtrechter is nu bevoegd om zich uit te spreken over een (tucht)klacht en de burgerlijke rechter over (medische) aansprakelijkheid. Vanaf januari 2017 komen deze bevoegdheden vanafook te liggen bij de Wkkgz-geschilleninstanties.

De Wkkgz gaat uit van een getrapte klachtenbehandeling;

  • huisarts en patiënt (klager) gaan samen in gesprek om de klacht op te lossen.
  • een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris bemiddelt tussen patiënt en huisarts.
  • de geschilleninstantie neemt de klacht in behandeling, doet uiteindelijk een bindende uitspraak en kan claims tot € 25.000,- toewijzen.

 

De klachtenbehandeling/afhandeling verandert met name in de routing en de toe te kennen “klachtenclaim” door een geschillencommissie.

Wanneer een klacht (vanuit de Wkkgz) uitmondt in een aansprakelijkheids- en/of juridische zaak, geeft de verzekering van Libero Consult dekking conform de polisvoorwaarden.

Lees meer over de nieuwe klachtenregeling en schrijf je in via LHV/SKGE:

Modelcontracten conform Wet DBA
De modelcontracten voor waarnemingen moeten door de wetswijziging van WKKGZ ook aangepast worden. Bestaande contracten kunnen volstaan met een addendum en nieuwe overeenkomsten per januari 2017 zijn met deze link te vinden.

Conclusie en advies
Advies vanuit Libero Consult is te kiezen voor de Geschilleninstantie met een Klachtenfunctionaris; voor een LHV lid € 140,- of geen LHV lid € 155,- per jaar bijvoorbeeld bij SKGE.  De bestaande klachtenregeling komt te vervallen.

Pas je nieuwe contracten aan en je bent weer helemaal up-to-date. De huidige verzekeringen bieden ook binnen de Wkkgz gewoon dekking bij aansprakelijkheid en medisch tuchtcollege.

Heb je nog vragen, neem dan contact met ons op per mail info@liberoconsult.nl of telefoon 030-2525414.

Aangifte IB en jaarcijfers

Handig en verstandig; gebruik modelcontracten