Libero Consult praktijkadvies-overdracht.jpg

Praktijkoverdracht

Libero Consult kan dienst doen als adviseur tussen werkzoekenden, maatschap of MSB en praktijkhouders. In ons klantenbestand komen beide partijen voor.

Wanneer een praktijkhouder de wens heeft om zijn praktijk te verkopen, kunnen wij dit traject begeleiden. Ook de kopende partij kunnen wij begeleiden in het aankoopproces. Wij spreken overigens liever van een overdracht dan van een overname. Meestal heeft de praktijkhouder al zijn vlijt en ijver in de praktijk zitten en is het voor hem of haar belangrijk de praktijk en de patiƫnten goed achter te laten.

Voor het begeleiden van een aan- of verkoop worden vooraf afspraken gemaakt over de taakverdeling, doelstelling, routing en kosten.

Toetreden tot een maatschap/MSB

Toetreden kan plaats vinden als gevolg van het vervangen van een maatschapslid, uitbreiding van een maatschap of een combinatie hiervan. In sommige gevallen kan er sprake zijn van goodwill. Dit is vooral bij medisch specialisten en dierenartsen het geval. Bij tandartsen is dit meer randstad gebonden en hetzelfde geldt voor huisartsen, ondanks dat dit voor huisartsen officieel is afgeschaft. Wij kijken natuurlijk bedrijfsmatig naar het fenomeen goodwill, het is bij elke situatie vaak een specifiek gegeven.

Bij het inkopen in een maatschap is een deskundig advies onmisbaar, wij raden u dan ook aan een adviseur in de arm te nemen. Voor u zijn er bij een overname veel zaken die op u af komen. Voor zowel de kopende als de verkopende partijen zijn er veel factoren die invloed hebben op het verloop van het proces. Bij de toetreding van een medisch specialist binnen een MSB kan het verplicht zijn om deel te nemen met een BV. Wij kunnen de BV voor u oprichten en uiteraard de begeleiding hiervan verrichten.

Voor de begeleiding en de financiƫle afhandeling kunt u natuurlijk contact met ons opnemen voor het maken van een vrijblijvende afspraak.